Poisson

Poisson

Truite

380 MKD. (0,4 kg.)

Carpe

420 MKD. (0,4 kg.)